2
shared

นายกฯ แบ่งงาน 29 รัฐมนตรี ดูแลกลุ่มจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนไทย

15 สิงหาคม 2563 10:16 280
นายกฯ แบ่งงาน 29 รัฐมนตรี ดูแลกลุ่มจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนไทย

นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งงานให้ 29 รัฐมนตรี ร่วมดูแลรับผิดชอบขับเคลื่อนไทยในระดับจังหวัด เพื่อให้พัฒนาและแก้ไขในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว

วันนี้ (15ส.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนว คิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขในระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปได้เดินเร็ว ลดปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจึงมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด  อาทิ

นายอนุชา  นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลจังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี ลพบุรี

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำกับดูแลจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กำกับดูแล เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา กำกับดูแล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กำกับดูแล เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำกับดูแล กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  เป็นต้น 

รัฐมนตรีที่กำกับดูแลจังหวัด มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมอบหมาย  

ทั้งนี้  เป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละจังหวัดนั้น ส่วนใหญ่ได้รับผิดชอบในจังหวัดที่ตนเองเป็น ส.ส. หรือพรรคต้นสังกัด มี ส.ส.อยู่ในจังหวัดนั้น รวมถึงมีฐานเสียงอยู่ในจังหวัดด้วยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE