5
shared

สบน.เผยพันธบัตรยั่งยืนจองล้นหลามสูง 3.05 เท่า

14 สิงหาคม 2563 17:16 67
สบน.เผยพันธบัตรยั่งยืนจองล้นหลามสูง 3.05 เท่า

สบน.เผยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกของรัฐบาลไทย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม นักลงทุนให้ความสนใจกว่า 3 เท่า

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการลงทุน (Bookbuild) ในพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักลงทุนได้ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีการเสนอวงเงินซื้อพันธบัตรเข้ามาทั้งสิ้น 60,911 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 3.05 เท่าของวงเงินที่ประกาศ และทำให้ สบน. สามารถออก Sustainability Bond ได้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 1.585% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด (Market Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 15 ปี ณ ปัจจุบัน โดยมีนักลงทุนครอบคลุมทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กลุ่มกองทุน กลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมลงทุนใน Sustainability Bond ของรัฐบาลไทยในครั้งนี้

การออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย ยังถือเป็น Sustainability Bond รุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล เงินระดมทุนที่ได้จากการออก Sustainability Bond ในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นอกจากนี้ สบน. ได้กำหนดให้ Sustainability Bond รุ่นดังกล่าวเป็นพันธบัตรรัฐบาลรุ่นที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) รุ่น 15 ปี โดยจะมีการออก Sustainability Bond อย่างต่อเนื่อง (Reopen) เพื่อให้มีวงเงินคงค้างในระดับที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่อง รวมถึงในอนาคต สบน. มีแผนที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการออก Sustainability Bond เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติicon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง