0
shared

รมว.มหาดไทย เปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

14 สิงหาคม 2563 14:30 64
รมว.มหาดไทย เปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

รมว.มหาดไทย เปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีประยุกต์

วันนี้ (14ส.ค.63) พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ประชุมเชิงปฎิบัติการ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล  โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้วประเทศ ร่วมการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นความสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร มีความจำเป็นสำคัญต่อชีวิตของทุกคน ที่สำคัญยังนำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนา นำไปสู่การแบ่งปันช่วยเหลือและรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน พร้อมมองว่า โครงการนี้เป็นแนวทางที่ดี ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์โควิด 19 นอกจากจะทำให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ พัฒนาและพึ่งพาตนเองให้อยู่ได้ พร้อมยังเป็นการกระตุ้นฐานรากด้วย  สำหรับโครงการนี้ ใช้งบเงินกู้ กว่า 4,787 ล้านบาท ลงไปสู่ระดับตำบล 3,246 ตำบล ประชาชน 24,842  ครัวเรือน 

ขณะเดียวกันเน้นย้ำเรื่องการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรก เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในชุมชุม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาตรวจสอบใช้หลักวิชาการ ให้ดี ต้องไม่มีข้อครหา ทั้งสิ้น  นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังส่งเสริม การจ้างงานในพื้นที่ด้วย เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาครัวเรือน และเอกชน  


ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายท้องถิ่น และภาคประชาชนพร้อมระบุว่า หากมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 จะเป็นเรื่องดีที่จะเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมได้ แต่หากไม่มีวัคซีน กลไกลเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องเปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นการท่องเที่ยว จะต้องกลับมามุ่งเน้น ด้านผลผลิตทางการเกษตร และความมั่นคงทางด้านอาหาร 

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่ให้มีการตั้งคระกรรมการระดับจังหวัด และทีมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ ว่า วัตถุประสงค์หลักของนายกฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกลของจังหวัด ซึ่งทีมที่ปรึกษาระดับจังหวัดมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลับ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักธุรกิจ ภาคประชาชน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการระดับจังหวัด จะมีพื้นที่ให้รัฐมนตรีกำกับดูแลรับผิดชอบ คนละ 2-3 จังหวัด เพื่อกำกับการดูงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE