15
shared

สหรัฐอเมริกาจัดอันดับไทยติด 1 ใน 7 ดินแดนเสี่ยงโควิดต่ำ

9 สิงหาคม 2563 10:14 2579
สหรัฐอเมริกาจัดอันดับไทยติด 1 ใน 7 ดินแดนเสี่ยงโควิดต่ำ

วีระศักดิ์ โพสต์เฟซบุ๊กเผยข้อมูลศูนย์ CDC จัดอันดับไทยติด 1 ใน 7 ประเทศ กลุ่มความเสี่ยงต่ำ

วันนี้ ( 9 ส.ค. 63 )นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ของ ศบค. โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด-19 ในระดับนานาชาติว่า


การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเกือบ 300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนในทุก 3-4 วัน และที่สำคัญคือแนวโน้มการระบาดได้เปลี่ยนไปอีกระยะ จากการมีจุดศูนย์กลางการระบาดเป็นบางหย่อมกลายเป็นการระบาดในเกือบทุกจุดทั่วโลกพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้เกิดการระบาดระลอกที่สองในหลายประเทศที่เคยควบคุมการระบาดได้ดี


สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อคำแนะนำการเดินทาง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้


1. กลุ่มความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ดินแดน

2. กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี

3. กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ดินแดน โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์

4. กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต

5. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline