3
shared

กรมอนามัย ประเมินความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

8 สิงหาคม 2563 08:27 242
กรมอนามัย ประเมินความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ คุมเข้มมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวานนี้ (7 ส.ค.63) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนเต็มรูปแบบตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เตรียมผ่อนปรนให้โรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชนเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ หลังที่จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น 

โดยโรงเรียนแห่งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยวิถีปฏิบัติใหม่ หรือ New Normal ผสมผสานการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับการเรียนรู้ที่โรงเรียน คำนึงถึงสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด 

ทั้งเรื่องการตรวจวัดอุณภูมิ ส่วมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และการทำความสะอาด ห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์มากกว่า 70% บริเวณพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ลูกบิดประตู มือจับ ปุ่มกด คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด พื้นห้องเรียน  รวมทั้งปรับรูปแบบการรับประทาน อาหารกลางวัน โดยจัดเป็นกล่องอาหารแยกเฉพาะบุคคล และให้นักเรียนรับประทานในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งมีที่นั่งเว้นระยะห่างกันเพื่อสุขอนามัยที่ดี

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำระบบ Drive Thru ผ่านช่องทาง Parent Zone สำหรับใช้แจ้งเตือนการรับ-ส่งนักเรียน เมื่อผู้ปกครองเดินทางใกล้ถึงโรงเรียนประมาณ 15 นาที ขอให้กดแจ้งรับนักเรียนผ่านระบบ จากนั้นจะให้นักเรียนเตรียมตัวไปรอที่จุดรับ-ส่งด้านหลังอาคารโรงเรียน เพื่อลดความหนาแน่นในช่วงเวลา หลังเลิกเรียน และลดปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 204 คน 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE