1
shared

เลือกตั้ง 2562 : กกต.สรุปภาพรวมเลือกตั้งปชช.ใช้สิทธิ 51 ล้านคน

10 เมษายน 2562 02:30 5
เลือกตั้ง 2562 : ประธานกกต.แถลงสรุปภาพรวมเลือกตั้งมีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด 65.96 เปอร์เซ็น ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นนี้ ( 24 มี.ค. 62 ) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. แถลงภาพรวมของการจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ทั้งหมด 65.96 เปอร์เซ็น ของประชาชนผู้มีสิทธิ 51.2 ล้านคน( ราว 33,150,000 คน) บัตรเสีย 5.6% โหวตโน 1.5% นอกจากนั้นประธานกกต.ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงาน และประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย