1
shared

ตลท. เพิกถอนหุ้น GOLD

4 สิงหาคม 2563 12:20 69
ตลท. เพิกถอนหุ้น GOLD

ตลท. ประกาศการเพิกถอนหุ้น GOLD หลังดำเนินการตามข้อบังคับที่กำหนดครบถ้วนแล้ว โดยซื้อขายหุ้นในวันที่ 10 ส.ค.63 เป็นวันสุดท้าย

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บัดนี้ GOLDได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ปี 42 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ปี 35 คณะกรรมการ ตลท. จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ GOLD จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.63 เป็นต้นไป

โดยหุ้นสามัญของ GOLD จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 ส.ค.63 เป็นวันสุดท้าย

  เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline