1
shared

เลือกตั้ง 2562 : ปลัดกทม. คาดประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง80%

10 เมษายน 2562 02:30 160
ปลัดกทม. พร้อมลูกชายใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตประเวศ ย้ำทุกหน่วยมีความพร้อมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง คาดมีผู้ใช้สิทธิ80%ตามที่ตั้งเป้าไว้

 

วันนี้( 24 มี.ค.62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมลูกชายใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 44 ที่โรงเรียนบ้านหนองบอน แขวงหนองบอน เขตประเวศ เขตเลือกตั้งที่ 20 เสร็จแล้วตรวจความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 43-50 จากนั้นไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ สำนักงานเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นสถานที่เก็บหีบเลือกตั้งหลังมีการนับคะแนน

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า ประชาชนเดินทางทยอยมารอใช้สิทธิ จำนวนมาก ท่ามกลางเจ้าหนาที่ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนในคูหา โดยเฉพาะการหารายชื่อ และลำดับที่ จะมีประชาชนมาใช้สิทธิถึง 80% พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หากฝนตกให้ระวังเรื่องความปลอดภัยของเต้นท์ เรื่องบัตรเลือกตั้ง และเอกสารทั้งหมด ซึ่งทั้งเขตประเวศ และ สวนหลวงมีหน่วยเลือกตั้งทั้วหมด 237 หน่วย จากนั้นไปตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีหหน่วยเลือกตั้งที่ 9 และ10 ซึ่งก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ จำนวนมากเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตามก่อนปิดหีบบัตร ปลัดกรุงเทพมหานคร จะตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งที่ 2 – 3 แขวงเสาชิงช้า บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันเดียวกันนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 คน ได้แยกย้ายไปตรวจความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่เขตทั้ง 6 กลุ่มโซนด้วย 

 

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. นั้น พื้นที่กรุงเทพมหานครแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 30 เขต มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,149 หน่วย เป็นอาคาร จำนวน 2,761 หน่วย และเป็นเต็นท์ จำนวน 3,388 หน่วย เขตที่มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตบางแค จำนวน 219 หน่วย และเขตที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 26 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 4,489,390 คน เป็นชาย จำนวน 2,059,967 คน เป็นหญิง จำนวน 2,429,423 คน เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เขตสายไหม จำนวน 161,198 คน เขตบางเขน จำนวน 156,390 คน และเขตดอนเมือง จำนวน 137,003 คน ส่วนเขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยสุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 19,460 คน สำหรับสถิติการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 71.80 โดยเขตที่มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 29 (เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม) ร้อยละ 75.63

 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุอันอาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้เสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้ 

 

1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

 

2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

 

3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

 

4. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

 

5. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจำกัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปีใหม่จากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งล่าสุด

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง