1
shared

เลือกตั้ง 2562 : กกต.ทั่วประเทศคึกคัก!จัดสถานที่รับเลือกตั้ง

10 เมษายน 2562 02:30 38
เลือกตั้ง 2562 : กกต.ทั่วประเทศรับหีบบัตร-เตรียมสถานที่คึกคักพร้อมรับปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งสำคัญในวันพรุ่งนี้

วันนี้ ( 23 มี.ค. 62 )ในวันพรุ่งนี้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็จะได้ไปใช้สิทธิกันแล้ว และในวันนี้ทั่วประเทศรับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์อย่างคึกคัก ขณะที่กรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งส.ส.เขตในหลายจังหวัด

 

ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายวันชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.เขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัตรชีรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยทั้ง 3 เขตเลือกตั้งแล้ว รวมทั้ง แผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในวันเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมทุกด้าน และ กกต.ตั้งเป้าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

ขณะที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง จากส่วนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพมิตร อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่แจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้งส.ส.เขต 1 โดยมี 198 หน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีการบริหารจัดการที่ดี สามารถแจกจ่ายอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งพื้นที่เป็นเกาะ ได้เตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน รวมทั้งเตรียมเรือสปีดโบทไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน และเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งตั้งเป้าคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 

 

ที่จังหวัดชัยนาท กรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เดินทางไปรับหีบบัตร อุปกรณ์ประจำหน่วย โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจเช็คให้ครบตามรายการ ก่อนจะร่วมกันลงรายมือชื่อ ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัคร เพราะมีความผิดตามกฏหมาย  ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทแบ่งขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ใน 8 อำเภอ และมีหน่วยลงคะแนนทั้งสิ้น 503 หน่วย ที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตแต่อย่างใด 

 

ทางด้านจังหวัดนครราชสีมา มีการรับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง 4,352 หน่วย ใน 14 เขตเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเวลา 21.00 น.  ส่วนในคืนหมาหอนตลอดจนวันเลือกตั้งพรุ่งนี้ ทางกกต.กลางมีคำสั่งแต่งตั้งตำรวจชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วมาประจำอยู่ในเขตเลือกตั้ง 15 ชุด โดยมีอำนาจตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากพบเบาะแสหรือได้รับแจ้งเหตุก็จะออกปฏิบัติการทันที

 

 

สุดท้ายที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ กกต. นำอุปกรณ์ หีบบัตร และบัตรเลือกตั้ง แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยการเลือกตั้ง โดยจัดแบ่งเวลาออกเป็น 4 รอ คือ 08.30น. , 10.30 น., 13.30 น. และ 14.30 น. ในการเข้ารับ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด เพราะเจ้าหน้าที่ต้องนับบัตรและอุปกรณ์ให้ครบและถูกต้อง ก่อนจะนำออกไป ขณะเดียวกันกกต. ได้มีข้อห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งและงดสัมภาษณ์ กรรมการประจำหน่วยขณะตรวจนับวัสดุ,บัตรเลือกตั้ง อาจเกิดความผิดพลาดช่วงตรวจนับอุปกรณ์ได้