2
shared

ไม่แก่เกินเรียน!! ผู้สูงอายุโคราช แต่งชุดรับใบประกาศสำเร็จการศึกษา

31 กรกฎาคม 2563 12:18 103
ไม่แก่เกินเรียน!! ผู้สูงอายุโคราช แต่งชุดรับใบประกาศสำเร็จการศึกษา

สีสันผู้สูงอายุโคราช แต่งชุดรับใบประกาศสำเร็จการศึกษา บรรยากาศคล้ายรับปริญญา มีญาติพี่น้องนำช่อดอกไม้มอบให้เป็นกำลังใจคึกคัก

31 กรกฎาคม  2563  ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร รุ่นที่ 3 ให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 65 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีญาติ พี่ น้อง นำช่อดอกไม้มามอบให้เป็นขวัญกำลังใจกันอย่างคึกคัก คล้ายกับบรรยากาศการรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป


โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าหลวงแห่งนี้  เป็นโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนสูงวัยอย่างมีพลัง สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนา ประเทศไทย 4.0 เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าหลวงได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 65 คน มีนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 3 จำนวน 63 คนนางทองมี ยิ่งแก้ว อายุ 74 ปี ชาวบ้านท่าหลวง บอกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาแต่งชุดนักเรียนอีกครั้ง และ ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาเรียนหนังสือกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน ทำให้มีความรู้สึกว่า ตนเองยังมีคุณค่าแก่สังคม และยังมีความรู้สึกห่วงใยลูกหลานที่กำลังเรียนหนังสืออยู่โดยขอให้เด็กๆนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือ โตขึ้นไปจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี นางทองมีกล่าว ฯ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE