2
shared

"ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม" จ่อเทคโอเวอร์ TIW

31 กรกฎาคม 2563 10:55 108
"ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม" จ่อเทคโอเวอร์ TIW

"ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม" จ่อเทคโอเวอร์ TIW แบบมีเงื่อนไข โดยขอเสนอซื้อหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.18 ในราคาหุ้นละ 181 บาท

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIW ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า  ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์จะเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข จากนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 

โดยนางสาวปาลีรัฐ ประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 181 บาท กำหนดระระเวลาทำคำเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 7 กันยายน 2563 โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับซื้อ 

ทั้งนี้ การคำเสนอซื้อดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 55.18ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline