4
shared

"รีวิน เพทายบรรลือ" เฉือนขายSKY 15 ล้านหุ้น

31 กรกฎาคม 2563 08:10 815
"รีวิน เพทายบรรลือ"   เฉือนขายSKY 15 ล้านหุ้น

"รีวิน เพทายบรรลือ" เฉือนขาย SKY จำนวน 15 ล้านหุ้น ให้กลุ่มศรีวัฒนประภา

นายรีวิน เพทายบรรลือ ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY จำนวน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.6897% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ซึ่งเป็นการขายโดยตรง ให้กับนายธนรัตน์ พสวงศ์,นางวรมาศ ศรีวัฒนประภา, และนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในมือลดลงเหลือ 16.4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.9407% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับประเทศ โดยดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก คือ

1. Digital Platform เป็นผู้พัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ AOT Airports Application ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. Smart Security เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรและธุรกิจ

3. Digital Trunk Radio เป็นผู้จัดหาโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิทยุสื่อสารให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline