2
shared

กรมทางหลวง สรุปตัวเลขอุบัติเหตุครึ่งปีนี้ ลดลง 7%

30 กรกฎาคม 2563 19:12 135
กรมทางหลวง  สรุปตัวเลขอุบัติเหตุครึ่งปีนี้ ลดลง 7%

กรมทางหลวง สรุปข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศครึ่งปี 63 ลดลง 7% เสียชีวิต 1,287 คน

วันนี้( 30 ก.ค.63) กรมทางหลวง เผยตั้งแต่ (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563) จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 8,410 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,287 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 7,042 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 12,857 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 188 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำงวดครึ่งปี 2562 กับ 2563 ภาพรวมจำนวนอุบัติเหตุลดลงจาก ปีที่ผ่านมา 7% ผู้เสียชีวิตลดลง 2% บาดเจ็บลดลง 15% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 6% 

ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (6,272 ครั้ง) ,รองลงมา ได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 9% (768 ครั้ง) ,หลับใน 6% (535 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (366 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (5,531 ครั้ง) รองลงมา คือ ทางโค้งปกติ 14% (1,140 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (524 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (4,781 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (3,374 คัน) และรถจักรยานยนต์ 16% (2,050 คัน) 

หากจำแนกตามภาคของ การเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 25% รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และกรุงเทพและปริมณฑล 14% หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 590 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ 415 ครั้ง และจังหวัดชลบุรี 396 ครั้ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร หรือแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และ ตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE