18
shared

ครม.เคาะจ่ายค่าตอบแทนให้อสม. เป็นเวลา7เดือน

29 กรกฎาคม 2563 15:15 1771
ครม.เคาะจ่ายค่าตอบแทนให้อสม. เป็นเวลา7เดือน

ที่ประชุมครม.เคาะจ่ายเงินเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม. คนละ 500 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 7 เดือน

วันนี้ (29ก.ค.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือนให้แก่ อสม.และ  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,000 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2563 เป็นเวลา 7 เดือน กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท โดยจะใช้จากกรอบเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด โดยจะแบ่งจ่ายจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเดือนมีนาคม - มิถุนายนจะจ่ายรวบยอดทีเดียว 4 เดือน รวม 2,000 บาท และ เดือนกรกฎาคม - กันยายนจะจ่ายเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับบุคลากรอื่นของสาธารณสุข

สำหรับเหตุผลที่ให้ 7 เดือนก่อน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.ยืนยัน! "อสม." สมควรได้ค่าตอบแทน 19 เดือน

ย้อนปมร้อน! สภาพัฒน์ เบรกงบค่าตอบแทนของอสม.

เปิดใจ อสม. หลังจากสภาพัฒน์ฯเสนอหั่นงบค่าตอบแทน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE