3
shared

เลือกตั้ง2562 : รู้้ไว้! ไม่ไปเลือกตั้ง เสียสิทธิ 5 ประการ

10 เมษายน 2562 02:30 173
เลือกตั้ง2562 : รู้ไว้ก่อนหากไม่ไปเลือกตั้ง เสียสิทธิ 5 ประการ

รู้ไว้ก่อนหากประชาชนคนไทยไม่ไปเลือกตั้งหรือนอนหลับทับสิทธิ จะเสียสิทธิ 5 ประการ

 

 

1.สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.
2.สิทธิสมัครเป็นส.ส.,ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
4.สิทธิห้ามดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.สิทธิห้ามดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลที่มาจาก สำนักประชาสัมพันธ์กกต.

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง