0
shared

เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'ประชาชนคาดหวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง'

10 เมษายน 2562 02:30 69
'1 เสียงสู่เลือกตั้ง' ไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งที่คาดหวังให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ให้อยู่ดี กินดีเป็นการด่วน

 

'1 เสียงสู่เลือกตั้ง' ไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งที่คาดหวังให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ให้อยู่ดี กินดีเป็นการด่วน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำ ขณะที่เดียวกัน ยังคาดหวังรัฐบาลที่มีคุณธรรม ตรวจสอบได้