13
shared

รอรัฐไฟเขียว! ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พร้อมรับเมียนมาข้ามวันละครึ่งหมื่น

27 กรกฎาคม 2563 08:39 1028
รอรัฐไฟเขียว! ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พร้อมรับเมียนมาข้ามวันละครึ่งหมื่น

เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ได้ข้อสรุปเตรียมเปิดด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก รอรัฐไฟเขียวให้ข้ามวันละ 5 พันคน

เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของ จ.เชียงราย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งมีชายแดนติดต่อกันได้มีการประชุมหารือนอกรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศจะมีการเปิดด่านพรมแดนโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรแม่สายตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เชื่อมกับด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก ซึ่งได้ปิดลงตั้งแต่มีการใช้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 เป็นต้นมา 

โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือกันว่าในปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่พบผู้ติดเชื้ออยู่ในทั้ง 2 ประเทศมานานหลายเดือนแล้ว โดยของ จ.เชียงราย ไม่พบเชื้อจนถึงวันที่ 26 มี.ค.นี้กว่า 116 วันหรือเกือบ 4 เดือนแล้ว ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายแจ้งความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ แต่จำเป็นต้องร่วมกันกำหนดมาตรการให้ได้มาตรฐานในการป้องกันด้วยเช่นกัน โดยต้องกำหนดให้ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปมาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เจ้าหน้าที่จัด เจลแอลกอฮอล์ประจำจุดตรวจอย่างเพียงพอ 

ขณะที่ทางฝ่ายไทยเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดมาตรการจำกัดจำนวนคน โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้ามาได้วันละไม่เกินจำนวน 5,000 คน เพื่อให้เหมาะสมกับมาตรการคัดกรองสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และเพื่อลดความแออัดในการสัญจรข้ามแดน 

นอกจากนี้ยังใช้มาตรการจำกัดพื้นที่โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้ามาและอยู่ในเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สาย โดยห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ อ.แม่สาย มีการใช้มาตรการจำกัดเวลาโดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเมียนมาที่เดินทางเข้ามาได้เพียง 1 วัน และจะต้องเดินทางกลับออกไปภายในวันเดียวกัน เบื้องต้นอาจกำหนดเวลาปิดด่านใหม่เป็น 18.00 น.ซึ่งจะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา สาขาเชียงราย กล่าวว่าตามปกติจะมีประชาชนจากทั้ง 2 ฝั่งประเทศและนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เดือนละประมาณ 700,000-800,000 คน หรือบางครั้งมีมากวันละกว่า 10,000-20,000 คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว 

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดมาตรการกำหนดจุดเฉพาะเพื่อการตรวจสอบ กำหนดจำนวนคน เว้นระยะห่าง ฯลฯ ซึ่งในรายละเอียดนั้นคงจะมีการประชุมหารือกันในอนาคตต่อไป โดยเบื้องต้นได้มีการนำเสนอการหารือไปยังนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย แล้วคาดว่าจะได้รับทราบมาตรการของรัฐในเร็วๆ นี้ซึ่งถือว่าในปัจจุบันชายแดนที่มีความพร้อมมากคือ อ.แม่สาย และ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเฉพาะเชียงรายมีการประสานงานกับฝ่ายเมียนมาอยู่อย่างใกล้ชิดเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE