2
shared

7UPทุ่ม550ล้านรุกธุรกิจน้ำประปาที่ภูเก็ต

24 กรกฎาคม 2563 08:14 54
7UPทุ่ม550ล้านรุกธุรกิจน้ำประปาที่ภูเก็ต

7UP ควัก 550 ล้าน เข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส รุกธุรกิจผลิตน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต

นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต 

โดยซื้อหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) จากบริษัท เวิลด์ ออเนอร์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,296,779 หุ้น หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS ในราคาหุ้นละประมาณ 239.47 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ประกอบกิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน น้ำประปาแบบครบวงจร ผลิตน น้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยบริษัทฯ ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต และมีแผนการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นที่ขาดแคลนน้ำต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง