1
shared

เลือกตั้ง 2562 : ลีลาการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.

10 เมษายน 2562 02:30 38
ตามติดชีวิตหาเสียง : ลีลาการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.

 

ตามติดชีวิตหาเสียง พาไปดูลีลาการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละพรรคว่าเขามีวิธีการหาเสียงกันอย่างไร