1
shared

เลือกตั้ง 2562 : 1 เสียงสู่เลือกตั้ง 'เทคโนโลยี 4.0'

10 เมษายน 2562 02:30 41
'1 เสียงสู่เลือกตั้ง' วันนี้เป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ซึ่งประชาชนอยากให้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทุกด้าน

 

'1 เสียงสู่เลือกตั้ง' วันนี้เป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ซึ่งประชาชนอยากให้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา, การแพทย์, ธุรกิจ และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง