0
shared

'กั้กห้องเรียน' อุบายล่อใจ จ่ายแป๊ะเจี๊ยะ

10 เมษายน 2562 02:30 30
วันนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับมอบตัวเด็กนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 4 คน ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ที่ กพฐ. กำหนด 4 เงื่อนไข เพราะที่ผ่านมาใช้ 7 เงื่อนไขทำให้มีปัญหาเรื่องจ่ายแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียนของโรงเรียน ดี เด่น ดัง หลายแห่ง

 

วันนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับมอบตัวเด็กนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 4 คน ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์ที่ กพฐ. กำหนด 4 เงื่อนไข เพราะที่ผ่านมาใช้ 7 เงื่อนไขทำให้มีปัญหาเรื่องจ่ายแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียนของโรงเรียน ดี เด่น ดัง หลายแห่ง TNN ช่อง 16 จึงย้อนกลับไปดูแผนประทุษกรรมของขบวนการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะส่วนใหญ่ ใช้วิธีการที่เรียกว่า 'กั้กห้องเรียน'