32
shared

คลังเคลียร์ชัด! บัญชีหยุดเคลื่อนไหวเกิน10ปี ถูกยึดเงินฝากหรือไม่

20 กรกฎาคม 2563 07:38 5997
คลังเคลียร์ชัด! บัญชีหยุดเคลื่อนไหวเกิน10ปี ถูกยึดเงินฝากหรือไม่

คลังยันไม่ได้ยึดเงินฝากประชาชนที่บัญชีหยุดเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี เป็นแค่ร่างกฎหมายดูแลแทนสถาบันการเงิน

วันนี้ (20ก.ค.63) จากกรณีตามที่มีการส่งต่อข่าวในโซเชียลมีเดียว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังยึดเงินฝากประชาชน ในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี หรือบัญชีที่เจ้าของเงินฝากหลงลืมหรือเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้ว แต่ลูกหลานไม่รู้ว่าผู้ตายมีเงินฝากในธนาคาร

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อปี 2560 และปัจจุบันยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้เป็นไปเพื่อยึดเงินฝากของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชน ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แทนสถาบันการเงิน โดยนำเงินดังกล่าวฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลังและเจ้าของบัญชีหรือทายาทยังมีสิทธิขอเงินคืนได้ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนในการดูแลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และกลับมาเดินหน้าต่อได้อย่างเร็วที่สุด ดังนั้น จึงได้ชะลอการตรากฎหมายฉบับนี้ออกไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินฝากพุ่งสูงสุดในรอบ 9 ปี ชี้คนกังวล กอดเงินสดแน่น

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาคุ้มครองเงินฝาก5ล้านบาทออกไปอีก1ปี

ดีเดย์วันนี้! ธ.ก.ส.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE