62
shared

เปิด รายชื่อต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

17 กรกฎาคม 2563 10:18 9256
เปิด รายชื่อต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

รัฐบาล เปิดให้ประชาชนนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด ใช้ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลเปิดทางให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

สำหรับไม้ยืนต้นที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกู้ยืมได้ มีดังนี้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline