7
shared

โต้ข่าวระงับจ่าย! กรมบัญชีกลางชี้แจงปมจ่ายเงินเดือนข้าราชการสธ.

15 กรกฎาคม 2563 14:47 1032
โต้ข่าวระงับจ่าย! กรมบัญชีกลางชี้แจงปมจ่ายเงินเดือนข้าราชการสธ.

กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการของสธ. ยืนยันยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ 24 ก.ค. นี้

วันนี้ (18ก.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือของกรมบัญชีกลางถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่าส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าว ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของข้าราชการเดิมที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดแต่อย่างใด ซึ่งยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ (จ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

สำหรับข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการอัตราตั้งใหม่ ในสังกัด สป.สธ กรมการแพทย์ และกรมแพทย์แผนไทย จำนวน 19,988 ราย ตามที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในระบบแล้ว ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการจ่ายให้โดยเร็วต่อไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.นัดพิเศษไฟเขียวหลักการบรรจุข้าราชการสธ.กว่า4หมื่นตำแหน่ง

ดีเดย์รอบแรก29มิ.ย.นี้ บรรจุข้าราชการปฏิบัติงานด่านหน้าโควิด-19

กรมบัญชีกลาง ออกเกณฑ์รักษาข้าราชการติดเชื้อโควิด-19เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline