3
shared

มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง

14 กรกฎาคม 2563 13:07 870
มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง

ที่ประชุมครม.เห็นชอบแต่งตั้ง อธิบดีและผู้ว่าฯ รวม 36 ตำแหน่ง ตั้ง “บุญธรรม “ เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันนี้ (14ก.ค.63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงจำนวน 36 ราย อาทิ

นายชยาวุธ จันทร์ธร ผู้ว่าจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายเสถียร เจริญเหรียญ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายบุญธรรม  เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ไปเป็นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline