3
shared

บลจ.บัวหลวงทิ้งUTP8ล้านหุ้น

14 กรกฎาคม 2563 08:36 107
บลจ.บัวหลวงทิ้งUTP8ล้านหุ้น

บลจ.บัวหลวงลดพอร์ตหุ้น UTP ขายออก 8 ล้านหุ้น เหลือในพอร์ต 3.8%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ UTP จำนวน 8,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 1.2307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ภายหลังการขายครั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเหลืออยู่ 24,718,300หุ้น หรือคิดเป็น 3.8028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline