4
shared

เปิดคำพิพากษา 'คดีเสือดำ'

10 เมษายน 2562 02:30 220
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฟ้องเอาผิด 6 ข้อหา นายเปรมชัย กรรณสูต พร้อมพวก หลังเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และพบซากเสือดำพร้อมสัตว์ป่าถูกยิง

 

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อ่านคำพิพากษาตัดสินคดีอาญาหมายเลขดำที่ 219/2561 โดยพนักงานอัยการ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นโจทก์ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ คนขับรถ จำเลยที่ 2 นางนที เรียมแสน แม่ครัว จำเลยที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ นายพรานจำเลยที่ 4
  

อัตราโทษตามคำพิพากษา แย่งออกเป็น จำเลยที่ 1 ถูกลงโทษ 3 คดี คือ

1.ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน

2.ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก 8 เดือน

3.ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ ไก่ฟ้าหลังเทา ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 เดือน รวมจำคุกเปรมชัย 16 เดือน ยกฟ้อง 1.ข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2.ข้อหาร่วมกันมีซากเสือดำสัตว์ป่าคุ้มครอง
   

จำเลยที่ 2 ถูกลงโทษ 3 ข้อหา คือ

1.ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน

2.ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน

3.ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ เสือดำ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 13 เดือน ยกฟ้อง 1.ข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าและ 2.ข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
    

จำเลยที่ 3 นางนที เรียมแสน แม่ครัว ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ เสือดำ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ยกฟ้อง 3 ข้อหา คือ 1.ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได่รับอนุญาต 2.ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
    

ธานี ทุมมาศ จำเลยที่ 4 ถูกลงโทษ ทุกข้อกล่าวหา โดยข้อหาเป็นผู้ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก 1 ปี รวมทุกข้อหาจำคุก 2 ปี 17 เดือน
    

โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิให้เปรมชัย จำเลยที่ 1 และธานี จำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหายทางแพ่ง 2,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.61 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
   

ทั้งนี้ เปิด 6 ข้อหาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 219/2561 อัตราโทษตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 คือ

1.ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2.ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3.ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4.ฐานร่วมกันพยามยามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 53 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 คือ ระวางโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

5.ฐานรวมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท ถือเป็นอัตราโทษหนักเพราะสูงสุด คือ 10 ปี โดยคดีนี้มีเพียงนายธานี ถูกพิพากษามีความผิดจำคุก 1 ปี

6.ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 2490 หากไม่ได้รับใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนก็จะเป็นความผิดตาม ตามมาตรา 8 ทวิ ระวางโทษตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง คือ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน1หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง