3
shared

"ธรรมนัส" มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรต่อยอดทำกิน

11 กรกฎาคม 2563 15:04 161
"ธรรมนัส" มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรต่อยอดทำกิน

รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีวันนี้( 11 ก.ค.63) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน งานพัฒนาโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 “ในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พร้อมบัตรดินดี และสระน้ำขนาดเล็กให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน อย่างละ 10 ราย เมื่อพี่น้องเกษตรกรได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้วนั้น อยากให้เกษตรกรนั้นเกิดหวงแหนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่นำไปขายหรือให้เช่า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งที่รัฐและที่เอกชน ในพื้นที่ 5 อำเภอ 13 ตำบล 44 หมู่บ้าน เนื้อที่ 45,763 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเพชรบุรี ท่ายาง ชะอำ เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ จำนวน 2,157 ราย?เนื้อที่ 38,299 ไร่ ในที่ดินเอกชน 142 ราย 284 แปลง เนื้อที่ 2,002 ไร่ และที่บริจาค 1 ราย เนื้อที่ 44 ไร่ รวมจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น 2,301 ราย 40,345 ไร่ โดยภายในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีเนื้อที่ประมาณ 35,680 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่มากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,689 ราย เนื้อที่ประมาณ 34,189-2-21 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 อย่าลืม!!เช็กสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรอบที่3 15 ก.ค. นี้

 ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนยั่งยืน

 ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายเยียวยาเกษตรกรเดือนที่2 แล้ว 5.9 ล้านราย

 ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ทยอยโอนเงินรอบ 2 ดูวิธีเช็กสิทธิ์ได้ที่นี่


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline