6
shared

มีลุ้น!รัฐจ่อปล่อยมาตรการลดหย่อนภาษี 50,000 บาท

11 กรกฎาคม 2563 09:45 640
มีลุ้น!รัฐจ่อปล่อยมาตรการลดหย่อนภาษี 50,000 บาท

กรมสรรพากร รอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการภาษี หลัง"รองนายกฯสมคิด"สั่งคลังปลุกท่องเที่ยว ลุ้นเพิ่มหักลดหย่อนภาษีถึง 50,000 บาท

วันนี้ (11 ก.ค.63) นางสาวขนิษฐา  สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้า กรณีที่นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมสรรพากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) หาแนวทางออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ  โดยเฉพาะกลุ่มระดับบนผ่านมาตรการด้านภาษี เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้จ่าย ให้ทันช่วงเดือนกรกฏาคมนี้  เช่น  มาตรการช้อปช่วยชาติ การนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนนั้น  กรมสรรพากร อยู่ระหว่างการรอนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์ หาข้อดีข้อเสียของมาตรการนี้ เพราะมาตรการก่อนหน้านี้ สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีฯได้ไม่เกิน 15,000 บาท   

อย่างไรก็ตาม  แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการด้านภาษีดังกล่าว  ไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรปี2563   ขณะที่ครึ่งปีแรก การจัดเก็บรายได้ 805,386 ล้านบาท ลดลง 18,185 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จัดเก็บได้ 823,571 ล้านบาท 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 เช็กหลักเกณฑ์!"กำลังใจ" มาตรการ " เราเที่ยวด้วยกัน"

 ลุ้น! ของขวัญปีใหม่ 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

 คลังสั่งสรรพสามิตคลอดมาตรการภาษีชุดใหญ่อุ้มแรงงาน-ภาคธุรกิจเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline