3
shared

MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 5,865 ล้านบาท ครอบคลุม 2.2 ล้านรายการ

9 กรกฎาคม 2563 15:37 84
MEA คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 5,865 ล้านบาท ครอบคลุม 2.2 ล้านรายการ

การไฟฟ้านครหลวง คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 5,865 ล้านบาท มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 2.22 ล้านรายการ

วันนี้ (9ก.ค.63) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 2.22 ล้านรายการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 5,865 ล้านบาท

ผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจสอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ที่ https://measy.mea.or.th ในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่อง โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับหมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากระบบมีการประมวลผลเป็นเวลานาน หรือถูกปฏิเสธจากระบบของ MEA พบว่า อาจมีสาเหตุมาจากการผิดเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1.ลงทะเบียนผิดองค์กร 

2.เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินประกัน

3.รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกัน

4.รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์

5.ระบบคืนเงินประกันผ่าน 7-ELEVEN แล้ว แต่ผู้ขอคืนเงินประกันยังไม่ไปรับเงิน

นอกจากสาเหตุผิดตามเงื่อนไขทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับเงินแล้ว ยังพบว่ามีผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้รับเงินไปแล้ว แต่เข้าใจผิดว่ายังไม่ได้รับเงินคืน  ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ MEA คืนให้ เพราะยอดเงินที่ได้รับคืนไม่ตรงกับยอดเงินที่เคยวางเงินประกันไว้ ซึ่งในเรื่องนี้เกิดจาก MEA ได้คืนเงินประกันพร้อมกับดอกผลจากการวางเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา MEA จึงได้เริ่มคำนวณดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในรอบใหม่คืนให้ในคราวเดียวกัน แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ขอคืนเงินประกัน MEA จะคำนวณดอกผลให้ต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีการขอคืนเงินประกันนั้น ๆ จึงขอให้ผู้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการรับเงินของท่านอีกครั้ง

หากผู้ลงทะเบียนรายใดผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : 
TNNThailand 
facebook live : 
TNN Live 
twitter : 
@TNNThailand 
Line : 
@TNNONLINE 
Youtube Official : 
TNNThailand 
Instagram : 
@tnn_online 
TIKTOK : 
@tnnonline