2
shared

ครม.อนุมัติ “อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน” เติมน้ำ อีอีซี

9 กรกฎาคม 2563 10:58 107
ครม.อนุมัติ “อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน” เติมน้ำ อีอีซี

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวกรมชลประทาน พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ฉะเชิงเทรา วงเงิน 1,880 ล้านบาท สนับสนุนพื้นที่ อีอีซี

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (8 ก.ค.63) มีมติอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564-67 วงเงินงบประมาณ 1,880 ล้านบาท ความจุ 19.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบแล้ว ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2563-80  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จะช่วยรองรับการพัฒนาและการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น  ตามการขยายตัวของชุมชน ทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเป็นการป้องการน้ำเค็มรุกจากแม่น้ำบางปะกงเข้ามาในพื้นที่  โดยโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อีอีซี ลุ่มน้ำคลองท่าลาด จากการประเมินความต้องการใช้น้ำของฉะเชิงเทรา ปี 2560-2580 คาดว่า จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,637 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปี 2560 ที่ต้องการใช้น้ำ 1,456 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 12%  ซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทรา มีน้ำประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 11,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 3,000 ไร่ ปริมาณน้ำในอ่างจะแบ่งเป็น เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในเขต อีอีซี ปีละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline