3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นในโอกาสวันชาติแคนาดา

1 กรกฎาคม 2563 20:10 127
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นในโอกาสวันชาติแคนาดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของแคนาดา

วันนี้ (1 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางฌูว์ลี ปาแย็ตผู้ สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาประเทศไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์อันดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะกระชับแน่นแฟ้นและสร้างเสริมความร่วมมือกันในกิจการทุกๆ ด้านให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline