1
shared

หมดสัญญาขายไฟให้กฟผ.

1 กรกฎาคม 2563 15:20 102
หมดสัญญาขายไฟให้กฟผ.

RATCH เผยโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ 720 MW สิ้นสุดขายไฟให้แก่กฟผ.ตั้งแต่ 30 มิ.ย.63

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดกําลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี ดําเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จํากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจํานวน) ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด อยู่ระหว่างพิจารณาการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ภายหลังจากการยุติการเดินเครื่องตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline