1
shared

PRINCทุ่ม500ลบ. ซื้อรพ.ในจ.อุบลฯ

29 มิถุนายน 2563 13:52 40
PRINCทุ่ม500ลบ. ซื้อรพ.ในจ.อุบลฯ

PRINC ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซื้อโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้าตามแผนขยายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-อุบลราชธานี จำกัด หรือ PUBN ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมกันนี้ จะใช้เงินจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาล ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  การรับโอนกิจการดังกล่าวจะครอบคลุมกิจการสถานพยาบาลของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั้งหมด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น 

วัตถุประสงค์ของการเข้าซื้อดังกล่าว เพื่อขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตอีกมาก และเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวเมืองสามารถรองรับการให้บริการคนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ มีจำนวนเตียง 59 เตียง และการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯมีจำนวนเตียงภายใต้การบริหารรวม 1,033 เตียง และจำนวนโรงพยาบาลภายใต้การบริหารรวม 11 แห่ง 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline