1
shared

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" เก็บBWG 5.8 ล้านหุ้น

29 มิถุนายน 2563 07:42 42
"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" เก็บBWG 5.8 ล้านหุ้น

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" แอบเข้าเก็บหุ้น BWG จำนวน 5.8 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 5%

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ซื้อหุ้นของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  หรือ BWG จำนวน 5,852,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้มีหุ้นในมือเพิ่้มขึ้นเป็น 191,639,400 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.0008% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline