3
shared

กษ.ชี้ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อย

27 มิถุนายน 2563 15:54 128
กษ.ชี้ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อย

กรมชลประทาน ย้ำทุกภาคส่วนต้องใช้น้ำที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านเกษตรกรต้องวางแผนใช้น้ำช่วงฝนน้อย ชี้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อย

วันนี้ (27 มิ.ย.63)  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน (27มิ.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 30,621 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 7,345  ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 40,000 ล้าน ลบ.ม.  เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   มีปริมาณน้ำรวมกัน 7,652 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ   มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 956  ล้าน ลบ.ม.


ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนทั้งประเทศปัจจุบัน มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,357ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 36 ของแผนจัดสรรน้ำฯเฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว 1,514 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 47  ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้ คงเหลือน้ำที่จะต้องจัดสรรอีกประมาณ1,736ล้าน ลบ.ม.


สำหรับปริมาณน้ำไหลงลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ วันนี้รวมกันประมาณ 41 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งจากสถานการณ์น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น้อยดังกล่าวข้างต้นกรมชลประทาน จำเป็นต้องตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างเข้มงวด พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการชลประทานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ไปสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนให้มากที่สุดจึงขอทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำตามแผนอย่างเคร่งครัดและอย่างประหยัดมากที่สุดเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในช่วงนี้จนกว่าจะมีปริมาณฝนตกสม่ำเสมอประมาณกลางเดือนกรกฎาคม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

-โคราชแล้งหนักรอบ 75 ปี หวั่น“ทุ่งบัวแดง”จะสิ้นชื่อ

-ชายแดนอุบลฯแล้ง! วัดอาสาออกทุนสร้างฝาย ก่อนอดน้ำทั้งหมู่บ้าน

-ภัยแล้งหนัก! ฝนทิ้งช่วง ผืนนาข้าวเกือบพันไร่ คอยฝนกำลังแห้งตาย

-เลยแล้งหนัก! ระบบประปาวิกฤต โรงพยาบาลขาดน้ำ

-เร่งโครงการสร้างฝายกั้นลำน้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัยเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline