1
shared

เยาวชนไทยสุขภาพทรุด ติดทั้งบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า งอมแงม

25 มิถุนายน 2563 14:36 280
เยาวชนไทยสุขภาพทรุด ติดทั้งบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า งอมแงม

สธ.ห่วงเด็กและเยาวชนไทย ติดบุหรี่ 400,000 คน และบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พบถูกชักจูงให้เข้าสู่เน้นทางการเล่นพนันเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้าน สสส.ร่วมสถาบันยุวทัศน์ฯ และ 5 ม.เอกชน รณรงค์แก้ปัญหา

วันนี้ (25 มิ.ย.63) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ปัญหาการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย ข้อมูลจากแผนงานควบคุมยาสูบ ปี 2560-2564 ระบุว่า การสูบบุหรี่ของเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ 8.25

สอดคล้องกับข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า ปัจจุบันมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่แล้ว 400,000 คน ซึ่งในจำนวน 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะเลิกไม่ได้ตลอดชีวิต ส่วน 3 คน เลิกได้ แต่จะติดบุหรี่เฉลี่ยกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ


ส่วนสถานการณ์ปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าการเสพติดพนันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย จิต และต่อระบบสมอง กลุ่มเดียวกับการเสพยาเสพติด โดยพบเด็กและเยาวชนไทยกำลังใช้ชีวิตเข้าสู่การเส้นทางการพนันถึงร้อยละ 94.2 ที่เด็กและเยาวชนเติบโตภายใต้สังคมที่แวดล้อมไปด้วยผู้เล่นพนัน ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อนสนิท ซึ่งมีผลโดยตรงในการชักนำเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเล่นการพนัน

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และมหาวิทยาลัยนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.สยาม ม.รังสิต และม.เกษมบัณฑิต และภาคีเครือข่าย ได้ทำพิธี MOU เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้เท่าทันตัวเอง และรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline