1
shared

สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)

10 เมษายน 2562 02:30 30
สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)ตอนศูนย์เรียนรู้บ้านวินสืบสานศาสตร์พระราชา

สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)ตอนศูนย์เรียนรู้บ้านวินสืบสานศาสตร์พระราชา

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์