3
shared

เตรียมสำรวจถ้ำหลวง ด้านธรณีวิทยาและน้ำบาดาล

10 เมษายน 2562 02:30 201

เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกันสำรวจถ้ำทรายทอง ก่อนที่จะมีการ ศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูนวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอนาคต

 

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ กำลังอธิบายแผนที่ถ้ำทรายทอง โดยชี้จุดรอยต่อระหว่างถ้ำหลวงและถ้ำทรายทอง ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญ ในการสำรวจ ว่าถ้ำหลวง และ ถ้ำทรายทอง มีความต่อเนื่องกันหรือไหม เบื้องต้น พบระยะห่าง 50 เมตร ถ้าต่อเนื่องกัน จะทำให้ความยาวของถ้ำหลวงอาจยาวมากขึ้น เพิ่มมา 1.2 กิโลเมตร ซึ่งต้องสำรวจว่าระยะห่างดังกล่าว คนสามารถจะมุดรอดไปได้หรือไม่ รวมถึงการจัดทำแผนผังถ้ำทรายทอง ที่เชื่อมต่อกับถ้ำหลวง

 

การซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการสำรวจถ้ำทรายทองครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในภาคส่วนอื่นที่ยังไม่เคยสำรวจถ้ำ ได้เข้าใจการทำงานและนำมา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ก่อนที่จะมีการสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในอนาคต

 

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกรมทรัพยกรธรณี จะติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนตั้งแต่บนหลังคาถ้ำหลวง และโดยรอบถ้ำหลวง เพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำในแต่ละจุดตั้งแต่ น้ำเข้าถ้ำ น้ำออกจากถ้ำ เพื่อจัดทำแผนเรื่องน้ำภายในถ้ำหลวง และการจัดน้ำบริเวณโดยรอบ

 

สำหรับโครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูนวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี คือปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 เบื้องต้นจะมีการจัดทำแผนผังถ้ำอย่างละเอียด สำรวจทางด้านอุทกธรณีวิทยา เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่รับน้ำระบบการไหลของน้ำบาดาล น้ำพุ น้ำซับและธารน้ำใต้ดิน โดยศึกษาความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ของชั้นน้ำหินปูน และชั้นน้ำอื่นๆที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 

การสำรวจถ้ำทรายทอง และ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจถ้ำทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับถ้ำท่องเที่ยว เพื่อจัดทำข้อมูลแผนผังถ้ำ เพื่อใช้ในการศึกษากายภาพสภาพแวดล้อม รวมถึงเพื่อนำมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งการบริหารจัดการถ้ำ การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของถ้ำ

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง