19
shared

ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาว่างงานแล้ว 1.5 ล้านราย

11 มิถุนายน 2563 14:20 1164
ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาว่างงานแล้ว 1.5 ล้านราย

รมว.แรงงาน เผย ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่รับได้รับกระทบจากโควิดแล้ว 1.5 ล้านรายวันนี้( 11 มิ.ย.63) พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา และ คณะเข้าพบ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามและเสนอแนะการใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างงานจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 กระทรวงแรงงานและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ (โควิด -19 ) ของสำนักงานประกันสังคม ที่เปิดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากโรคระบาดของไวรัสโควิด -19 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล ยืนยันว่าได้เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ และ วินิจฉัยสั่งจ่ายแล้วจำนวน 1,540,000 คน เป็นงบประมาณกว่า 10,192 ล้านบาท  โดยขณะนี้มีผู้อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสั่งจ่าย จำนวน 43,921 ราย 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม จ่ายว่างงานแล้ว 1 ล้านคน รวม 6,052 ล้านบาท

ประกันสังคม เปิดขั้นตอนอุทธรณ์เงินเยียวยาว่างงานจากโควิด-19

ก.แรงงาน ยัน มีจ่ายเยียวยาลูกจ้าง "ประกันสังคม" เพียงพอ ช้าเพราะตรวจสอบเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online