6
shared

รู้จัก New Normal ผลพวงไวรัสโควิด-19 วิถีชีวิตของมนุษย์จึงต้องเปลี่ยนไป

9 มิถุนายน 2563 16:48 344
รู้จัก New Normal ผลพวงไวรัสโควิด-19 วิถีชีวิตของมนุษย์จึงต้องเปลี่ยนไป

"New Normal" คืออะไร และจะมีสิ่งใดต้องปรับเปลี่ยนไปบ้าง

ปัจจุบันทั่วโลกต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้หลังจากนี้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมเข้าสู่ "New Normal" แต่รู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้ว ความหมายของคำว่า "New Normal" คืออะไร และจะมีสิ่งใดต้องปรับเปลี่ยนไปบ้าง...?

ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์ New Normal และ New Norm

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ระบุว่า ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์คำว่า "New Normal" การพิจารณาศัพท์บัญญัติและนิยามของคำว่า New Normal และ New Norm

ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย รวมทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช้งาน นอกจากนี้มีหน้าที่เผยแพร่ศัพท์ที่บัญญัติไปสู่สาธารณะชนอีกด้วย

คำว่า "New Norma"l ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคำว่า New Normal เป็นวลีและเป็นสำนวน ซึ่ง Oxford dictionary ได้ให้คำนิยามว่า หมายถึง "สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปรกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปรกติและเป็นมาตรฐาน"


กรรมการได้ให้ความเห็นว่าคำจำกัดความของ คำว่า "New Normal" เป็นพลวัตและคำนี้มีที่ใช้ในหลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่านั้น จึงเป็นการยากที่จะหาคำกลางๆที่จะใช้ได้ในทุกบริบท จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจะเขียนคำนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "นิวนอร์มัล" จะสื่อความหมายได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้แล้วว่า ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย อีกคำหนึ่งคือ New Norm คณะกรรมการให้ใช้คำว่า "บรรทัดฐานใหม่"

โดยสรุป

New Normal = ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่

New Norm = บรรทัดฐานใหม่


ที่มาของคำว่า New Normal ถูกใช้ครั้งแรก ในบริบทเศรษฐกิจ

ก่อนหน้านี้ คำว่า "New Normal" เคยถูกนำมาใช้ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง (bond guru) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO) ที่แต่เดิมวิกฤติเศรษฐกิจมีรูปแบบชัดเจน เมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได้ช่วงระยะหนึ่ง จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฟองสบู่ แล้วก็เกิดเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจตามมา พอหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่นานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน

แต่หลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2007-2009  หลายคนมองว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดีเหมือนเดิม จากนั้นเป็นต้นมา คำว่า New Normal มักจะถูกนำมาใช้เรียกการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลง และอาจจะไม่มีวันโตได้ในระดับเดิมอีกแล้ว


วิถีชีวิตใหม่ในสังคมแบบ New Normal มีอะไรบ้าง? 

- การจัดกิจกรรมต่างๆ คำนึงถึง Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น 

- พฤติกรรมด้านสุขอนามัย รักษาความสะอาดมากขึ้น ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากไอ จาม ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากหรือใช้ข้อศอกปิดปากจมูก งดใช้ของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุก

- ตั้งจุดคัดกรองตามอาคารสถานที่ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ผู้ติดต่อราชการ ห้าง ร้าน จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ วัดไข้ ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และผู้ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับเครื่องหมายติดที่เสื้อ และขอความร่วมมือให้ลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการ

-  ธุรกิจเพลงและดนตรี มีการจัดแสดงในรูปแบบอื่นมาเพื่อสร้างรายได้ เช่น การให้ศิลปินแสดงคอนเสิร์ตผ่านระบบไลฟ์สด แล้วให้คนจ่ายเงินเพื่อเข้ามาชม

-  ระบบสาธารณสุข พบแพทย์ประเมินอาการผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล เพื่อลดการแออัด และความเสี่ยงกระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล


- ใช้ธุรกรรมออนไลน์ รับเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น รวมถึงการชำระสินค้าบริการ หรือเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อซื้อกองทุน ลดระยะเวลาเดินทางไปใช้บริการกับธนาคารที่สาขา

- ช้อปปิ้งออนไลน์ ซื้อของได้แม้อยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ หรือของใช้ในบ้าน แม้กระทั่งสินค้าทั่วไป คนเริ่มหันมาใช้หลังจากมีมาตรการปิดห้าง ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น จากการแย่งที่จอดรถ หรือเข้าคิวซื้อของจนแน่นขนัด

- Work From Home หรือ เหลื่อมระยะเวลาในการทำงาน ภาคธุรกิจและราชการมีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ บางแห่งให้เหลื่อมระยะเวลาทำงาน เพื่อไม่ให้แออัดกันบนรถสาธารณะ

- เรียนออนไลน์ สลับวันเรียน หลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดทำให้เด็กนักเรียนหลายประเทศหันมาเรียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดทางรอดธุรกิจฟิตเนส! เมื่อต้องปรับตัวรับ"New Normal"

เปิดตลาดแรงงาน-การใช้จ่ายผู้บริโภคยุค "New Normal"

เปิดเส้นทางแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างสรรค์ ธุรกิจตอบโจทย์ "New Normal"

New Normal ห้องฉุกเฉินพักฟื้นที่บ้าน-ประเมินอาการผ่านวิดีโอคอล

5 เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ รับ"New Normal"


ขอบคุณข้อมูลจาก

Surapol Issaragrisil

เขมรัฐ ทรงอยู่ เผยแพร่ในนิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2015

New normal in economic development

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online