15
shared

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ

6 มิถุนายน 2563 07:52 5660
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ

วันนี้ (6มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้เสนอ

1.พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

2.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

3.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563

4.พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563รวม 4 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพ.ร.ก. รวม 4 ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพ.ร.ก. รวม 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิสภามีมติเอกฉันท์โหวตผ่านพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ

ผ่านฉลุย! สภาฯเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านลบ.

คำต่อคำ! นายกฯชี้แจงความจำเป็นออกพ.ร.ก.กู้เงิน เพื่อแก้วิกฤตโควิด-19

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online