1
shared

เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ผักไฮโดรโปนิกส์จากฝีมือคนพิการ

10 เมษายน 2562 02:30 47
การปลูกผักอยู่กับธรรมชาติ นอกจากจะดีต่อใจแล้วยังสามารถหารายได้ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการ จ.ปทุมธานี โดยมีทีมงานแสนน่ารักช่วยกันปลูกช่วยกันขายอย่างขันแข็ง

 

การปลูกผักอยู่กับธรรมชาติ นอกจากจะดีต่อใจแล้วยังสามารถหารายได้ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการ จ.ปทุมธานี โดยมีทีมงานแสนน่ารักช่วยกันปลูกช่วยกันขายอย่างขันแข็ง

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง