1
shared

ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์

10 เมษายน 2562 02:30 141
SOS (Save Our Seas ) : ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์

 

SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน นำเสนอ EP.20 ตอน ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง