12
shared

เปิดแนวทางฟื้นฟูการบินไทย ยึดหลักสหกรณ์ชำระหนี้ยุติธรรม

4 มิถุนายน 2563 13:46 998
เปิดแนวทางฟื้นฟูการบินไทย ยึดหลักสหกรณ์ชำระหนี้ยุติธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกแนวทางการฟื้นฟูการบินไทย ยึดหลักสหกรณ์ชำระหนี้แบบยุติธรรม เสมอภาค รักษาการดำเนินธุรกิจและให้ลูกหนี้คงสภาพการจ้างงาน

        เป็นข่าวฮือฮาและยังเป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง กับกรณี ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไปเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา  โดยนัดไต่สวนและพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

        ล่าสุด นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟู ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ คณะกรรมการชุดนี้ จะเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือการบินไทย ในการนัดเจ้าหนี้ในส่วนภาครัฐ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำกัด (ทอท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นต้น รวมทั้งสถาบันการเงินของรัฐ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน เข้ามาแก้ไขสัญญาบางข้อ ที่แต่เดิมได้สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น เดิมธนาคารปล่อยเงินกู้ให้การบินไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบริษัทอื่น เป็นต้น เนื่องจากการบินไทยพ้นจากสถานะรัฐวิสาหกิจแล้ว จึงต้องมีการแก้ไขสัญญาของการบินไทยกับคู่สัญญา ในส่วนภาครัฐทั้งหมด ให้สัญญาในรูปแบบเอกชนต่อเอกชน ไม่ใช่สัญญารัฐวิสาหกิจกับเอกชน


        รวมทั้งขอชี้แจงคณะกรรมการ (บอร์ด) ติดตามการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเป็นเพียงตัวกลางเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูการบินไทยให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ไปชี้ขาดว่าแผนฟื้นฟูจะออกมารูปแบบใด  ส่วนเจ้าหนี้การบินไทยทั้ง 74 สหกรณ์ และสถาบันการเงินที่ลงทุนหุ้นกู้ของการบินไทย รวม 62,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้ส่งจดหมายไปเชิญตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามาเจรจารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า การหยุดพักชำระหนี้ เป็นไปตามกฎหมายของศาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์ที่ถือหุ้นการบินไทยทุกราย เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องขณะเดียวกัน คณะกรรมการติดตามที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และมีกรรมการ 8 คนจะมีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานแผนฟื้นฟูทุกๆ 2 สัปดาห์ 


        โดยแนวทางการแก้ปัญหามี 4 เรื่องหลักที่ทางการบินไทยต้องการให้คณะกรรมการฯช่วยเหลือ คือ

        1.การจัดไทม์สล็อตเที่ยวบินเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นเน็ตเวิร์คแอร์ไลน์ ซึ่งคณะกรรมการฯก็มีตัวแทนของคมนาคมอยู่ 2 ท่านอยู่แล้ว ซึ่งจะพิจารณาในส่วนของคมนาคมว่าทำได้หรือไม่เพียงใด

        2.เมื่อศาลสั่งรับคำร้องแล้ว จะมีสภาวะการคุ้มครองเฉพาะภายใต้อำนาจศาลไทย แต่จะมีปัญหาเรื่องเครื่องบินที่มีสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ ถ้าเกิดว่า จะต้องบินไทยต่างประเทศ ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้ จะทำให้เจ้าหนี้จะยึดเครื่องบินได้ ฉะนั้น จะต้องไปยื่น เพื่อให้ประเทศนั้นรับรู้ว่า ขณะนี้ มีการยื่นคำร้องฟื้นฟูแล้ว จึงอยากให้เราประสานให้เกิดความสะดวกในส่วนนี้

        3.ขอให้ทางคณะกรรมการประสานคู่ค้าการบินไทย โดยเฉพาะคู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เชน เอโอที และ ปตท. เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในระหว่างฟื้นฟู

         และ 4.สัญญาต่างๆที่การบินไทยทำไว้กับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก่อนหน้าสถานะเขาเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อเปลี่ยนเป็นบริษทมหาชนต้องแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกัน โดยดูว่าสิทธิจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร หรือบางสัญญาเป็นเรื่องรัฐวิสาหกิจทำกับรัฐวิสาหกิจเมื่อเปลี่ยนเป็นบริษัทจะเข้ากฎหมายร่วมลงทุนหรือไม่ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวจะต้องแก้ไข เพื่อจะได้ไม่เป็นประเด็นโต้แย้งในศาล


        ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(4 มิ.ย.63)   โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยระบุว่า ก่อนที่ศาลฯจะนัดไต่สวนและพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ วันที่ 17 สิงหาคมนี้  หากคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน จะมีกระบวนการในการจัดทำแผนฯการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อกำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม ในส่วนของสหกรณ์ที่มาในวันนี้เป็นการทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบแนวทางในการชำระหนี้  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กรมบังคับคดี มาชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้สามารถที่จะซักถาม ประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ที่มาให้ความรู้ เพื่อจะได้ถือปฏิบัติ ให้ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดหรือชี้แจงกับสมาชิกได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


        นายเชษฐ์ชฏิล กาญจนอุดมการณ์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีล้มละลาย กล่าวถึงสถานะปัจจุบันตามคำสั่งศาลเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คือศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ มีผลดังนี้ คือ

        1.ห้ามฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้

        2.ห้ามมิให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ และห้ามมิให้นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น

        3.ห้ามธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 90/4(6) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือสั่งให้ลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ

        4.ห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นขอบด้วยแผนและห้ามฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

        5.ห้ามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้ตามคำพิพากษานั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้ดำเนินการบังคับคดีไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือการบังคับคดีได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จะทราบว่าได้มีการยื่นคำร้องขอ หรือการบังคับคดีตามคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าว

        6.ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ หรือ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคู่สั่งรับคำร้อง ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกเดือน


        7.ห้ามเจ้าหนี้ซึ่งบังคับชำระหนี้ได้เองตามกฎหมาย ยึด หรือขายทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น ตามประมวลรัษฎากร พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.รบ.ประกันสังคม เป็นต้น

        8.ห้ามผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ขาย ผู้ให้เช่าติดตามเอาคืนทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินกิจการของลูกหนี้ หรือฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าว และหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอ จะสั่งเป็นอย่างอื่นหรือหลังจากศาลอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้วมีการ ผิดนัดสองคราวติดต่อกันหรือกระทำผิดสัญญาในข้อสำคัญ

        9.ห้ามมิให้ลูกหนี้ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนจำหน่ายจ่ายโอนให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินนอกจากที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการคำตามปกติของลูกหนี้สามารถดำเนินต่อไป เว้นแต่ศาลที่รับคำร้องขอจะมีคำสั่ง เป็นอย่างอื่น

        10.คำสั่งชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของลูกหนี้ หรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งรับ คำร้องขอ ให้ศาลที่รับคำร้องขอมีอำนาจสั่งให้ระงับ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร สั่งให้ระงับผลบังคับไว้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

        และ 11.ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์งดให้บริการแก่ลูกหนี้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับคำร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้วไม่ชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสองคราวติดต่อกัน แต่ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคอาจขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ได้ตามสมควรซึ่งทั้งนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนและพิจารณาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงด้วยว่า จุดประสงค์ของกฎหมายฟื้นฟูกิจการนั้น เพื่อรักษามูลค่าขององค์กรธุรกิจนั้นทั้งหมดไว้ เป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะถูกแยกจำหน่ายเป็นส่วนๆ อีกทั้งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างยุติธรรมเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หุ้น เจ้าหนี้แรงงาน เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น และเพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อไปและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสถานะการล้มละลาย ดังนั้นในขณะนี้จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจดังกล่าวต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ อย่างถูกต้อง 

        กระบวนการต่างๆที่หวังจะฟื้นฟูองค์กรแห่งชาตินี้ได้เริ่มให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว  แต่ยังคงต้องติดตามกันไปยาวๆ ว่ากระบวนการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางหรือรูปแบบใด  คณะทำงานจะจัดการอย่างไรกับปัญหาที่ยืดเยื้อพันกันมาจนถึงตอนนี้ 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online