2
shared

ตรวจสอบ เยียวยาเกษตรกรด่วน!ธ.ก.ส.ยังโอนเงินให้ไม่ได้อีก 3.56 แสนราย

3 มิถุนายน 2563 10:16 725
ตรวจสอบ เยียวยาเกษตรกรด่วน!ธ.ก.ส.ยังโอนเงินให้ไม่ได้อีก 3.56 แสนราย

ธ.ก.ส.ทยอยโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีอีก 3.56 แสนรายที่ยังพบปัญหาไม่สามารถโอนได้

วันนี้ ( 3 มิ.ย.63) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ทยอยจ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่เดือนพ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. 2563   ล่าสุด (2 มิ.ย.63) ระบบทำการโอนเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

โดย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า  ในช่วงวันที่ 15-31 พ.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร ไปแล้วจำนวน 7.1 ล้านราย จำนวนเงิน 3.55 หมื่นล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจาก ตรวจสอบแล้วไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวน 3.56 แสนราย  โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร โดยเร็ว และเมื่อส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 1.32 แสนราย 3.เป็นข้าราชการจำนวน 9.14 หมื่นราย ขณะเดียวกัน  ธ.ก.ส.ยังอยู่ระหว่างส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 1.32 แสนราย

สำหรับ เกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย  กระทรวงเกษตรฯและธนาคาร ธ.ก.ส.  ขอเกษตรกรให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด โดยวันที่ 5 มิ.ย.63 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์  ขณะเดียวกัน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online