4
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

2 มิถุนายน 2563 20:14 107
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

วันนี้ (2 มิ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ความว่าพณฯ นายแชร์โจ มัตตาเรลลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรม ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวอิตาลี ในขณะที่ประเทศของเราทั้งสองต่างพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะยับยั้งและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ โลกของเราจะผ่านพันวิกฤตการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้ไปได้


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว