2
shared

แอร์พอร์ตลิงก์ผ่อนปรนระยะ 3 ยังคงเข้มงวด Social Distancing

2 มิถุนายน 2563 16:23 104
แอร์พอร์ตลิงก์ผ่อนปรนระยะ 3 ยังคงเข้มงวด Social Distancing

แอร์พอร์ตลิงก์ คาดมาตรการผ่อนปรนในระยะ 3 ยังคงเข้มงวดมาตรการ Social Distancing และจัดขบวนรถเสริม 18 เที่ยว/วัน คาดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คน/วัน

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 63 -นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เปิดเผยว่า จากมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการ และกิจกรรมระยะที่ 3 โดยเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น คาดว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มขึ้นในช่วงวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์  ซึ่งยอดผู้ใช้บริการ จากช่วงที่ยังไม่ผ่อนปรนที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 15,230 คน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 22,463 คน/วันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีมาตรการผ่อนปรนระยะ 1 และระยะ 2 โดยหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30,000 คน/วัน

ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  โดยในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ , ยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน , ผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า ,ผู้โดยสารสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง , ขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวน , ดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

ด้านมาตรการอำนวยความสะดวก บริษัทได้เพิ่มขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ โดยบริษัทได้ปรับเพิ่มขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 10 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และเพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และล่าสุดได้เพิ่มเป็น 18 เที่ยว/วัน ในช่วงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร  ทั้งนี้หากในอนาคตมีการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไป บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการอย่างสูงสุด