9
shared

เช็กเลย! www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนกลุ่มสองวันนี้ทีเดียว 10,000 บาท

2 มิถุนายน 2563 11:54 555
เช็กเลย! www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนกลุ่มสองวันนี้ทีเดียว 10,000 บาท

เช็กสถานะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มสองได้ทีเดียว 10,000 บาท เริ่มทยอยจ่ายแล้ววันนี้

วันนี้( 2 มิ.ย.63)  ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. 2563  ได้เข้าสู่เดือนที่สอง เงินเข้างวด มิ.ย. ซึ่งล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ได้โอนเงินไปแล้วประมาณ 7 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท   ที่ได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้าน

 โดยมีเกษตรกรอีกจำนวน  5.8 แสนราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ แยกเป็น 3.56 แสนราย ส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ประมาณ และอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้ง หลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย ซึ่งก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1-2 มิถุนายน โดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th  และเช็คโอนเงินงวดสองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ขณะเดียวกัน สามารถแจ้งได้ด้วยเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด    โดยวันที่ 5 มิ.ย. 2563 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรเร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์ของตนเอง 

 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online