20
shared

เปิดรายชื่อ! 18 กก.บห.พลังประชารัฐยื่นใบลาออก

1 มิถุนายน 2563 14:50 5317
เปิดรายชื่อ! 18 กก.บห.พลังประชารัฐยื่นใบลาออก

"ไพบูลย์ นิติตะวัน" แถลง 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐยื่นใบลาออก

วันนี้( 1 มิ.ย.63) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงข่าวมีกรรมการบริหารพรรคจำนวน 18 คน ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

โดยในใบแถลงการณ์ระบุข้อความว่า ด้วยข้าพเจ้า นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้พรรคพลังประชารัฐ ได้รับแจ้จากกรรมการบริหารพรรคพลังประชรัฐ จำนวน 18 คน มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามรายนามกรรมการบริหารพรรลพลังประชารัฐจำนวน 18 คน และหนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 18 ฉบับ ที่สงมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยมีผลลออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นตันไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพันจากตำแหน่ง เป็นไปตามช้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ชัอที่ 15 (3) และตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 วรรค3 กำหนดว่า “ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ” และตามวรรค4 

“ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ฟันจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่”

โดยรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกมีดังนี้

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์

2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

3.นายสุพล ฟองงาม

4.นายธรรมนัส พรหมเผ่า

5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

6.นายไผ่ ลิกค์

7.นายนิโรธ สุนทรเลขา

8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ

9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์

11. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

12. นายสกลธี ภัทรยิกุล

13. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

14. นายสุรชาติ ศรีบุศกร

15. นายนิพันธ์ ศิริธร

16. นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ

17, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

18. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรื่องกิจ

ส่วนการลาออกของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 18 คนนี้ จะเป็นการกดดันให้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ นายไพบูลย์ ปฏิเสธเพียงแต่ชี้แจงว่า เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

นายไพบูลย์ ยังปฏิเสธด้วยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่ แต่ส่วนตัวเห็นว่า พล.อ.ประวิตร เป็นเสาหลักของพรรคดูแลพรรคมาโดยตลอด และยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยด้วยว่า ในคราวประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะเสนอชื่อพล.อ.ประวิตร ให้เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคหรือไม่ และมั่นใจว่าจะสามารถจัดการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ภายใน 45 วันข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลรับเรื่องร้องเรียนผู้พิการค้าสลากฯ ได้รับผลกระทบ

นายกฯยอมรับกังวลคนมั่วสุมหวั่นติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม

รัฐบาลรับเรื่องร้องเรียนผู้พิการค้าสลากฯ ได้รับผลกระทบเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online